ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု online မှ booking ရယူသည့်စနစ်

ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူမည့် ရိုးမဘဏ် Customers များအနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲများတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရမှုများမှ ကင်းဝေးစေရန် booking.yomabank.com မှတစ်ဆင့် မိမိ အဆင်ပြေမည့် ရက်နှင့်အချိန်၊ သွားရောက်လိုသည့် ဘဏ်ခွဲများကို ကြိုတင် Booking ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

အားသာချက်များ
  • ဘဏ်ခွဲတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း
  • ကြိုတင် Booking ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် မိမိအချိန်ကုန်သက်သာခြင်း

Online Booking ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်အား အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။


Online Booking System

To avoid spending your precious time waiting to be served, you can now book through booking.yomabank.com selecting the preferred time and branch.

Features and Benefits
  • No long queue
  • Served Faster

You can refer to the tutorial video on below, if you are unsure about how you could book.