ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးလမ်းကြောင်းမှတ်တိုင်များ

Who we are > ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးလမ်းကြောင်းမှတ်တိုင်များ

Who we are > ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Our History

2023

Celebrates its 30th Anniversary
Appoints U Ba Maung Sein as the new CEO

2022

Launches Yoma Bank Next Mobile Application
IFC transfers its share to FMI

2021

Launches Flexi Accounts
Moves Head Office to Star City Campus
Introduces the WeCare Program to strengthen
our Employee Value Proposition (EVP)

2020

GIC and Norfund acquire equity stakes

2019

Opens Business Centers in Yangon & Mandalay
IFC converts its loan to equity shareholding
Partnered with LIFT to launch Rural Woman Digital Financing Program

2018

Celebrates its 25th Anniversary
Launches online application portal for SMART

2017

Launches SMART digital account and new mobile app

2016

Launches first digital core banking system
Wave Money becomes the first licensed mobile money operator

2015

Joint venture with Yoma Strategic and Telenor Group to set up Wave Money
Partners with the Livelihoods and Food Security Fund (LIFT)

2014

In a partnership agreement with International Finance Corporation (IFC)

2013

Restores lending services and receives authorized dealer license

2012

Regains full banking license

2003

Continues to offer reliable domestic remittance services

2001

One of Myanmar’s Largest Banks

1993

Founded by U Theim Wai @ Serge Pun

ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ

ရိုးမဘဏ်အကြောင်း

ရိုးမဘဏ်အကြောင်း

ရိုးမဘဏ်သည် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်သော

Read more
Mission, Vision and Values

Mission, Vision and Values

As ‘the Responsible Bank’ for 30 years, Yoma Bank has been the fastest

Read more
မဟာဗျူဟာ

မဟာဗျူဟာ

ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးမဘဏ်သည် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သေ

Read more