အချက်အလက်များ

Who we are > Governance

အချက်အလက်များ

Who we are > Governance

အချက်အလက်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မဆိုင်သည့် အချက်အလက်များသည်  ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အရ ဖြစ်သည်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ လေ့လာချက်

 • ရိုးမဘဏ်တွင် ဝန်ထမ်း ၃,၆၀၀ ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
 • ၅၄% သည် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်။
 • ၄၄% သည် အသက် ၃၀ အောက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်။

သင်တန်းပေးရေး

 • ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းအား နာရီပေါင်း ၈၀,၄၇၀ ကျော် သင်တန်းပို့ချခဲ့သည်။
 • ၅၈% သင်တန်းများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ထူးချွန်စေခြင်း ကို ဦးစားပေး ပို့ချခဲ့သည်။
 • ၂၉% သင်တန်းသားများအား Audit, Risk နှင့် Compliance အကြောင်းသင်တန်းများပို့ချခဲ့သည်။

စွမ်းအင်နှင့် ကာဗွန်

 • ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စွမ်းအင်အတွက် ကျပ်သန်း ၃၃၉၄ ကျော် အသုံးပြုခဲ့သည်။
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ကာဗွန် ၃၃၆၆ တန်ချိန်ကျော် ထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။

Supply chain

 • ၇၅% သော ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။
 • ၇၁ ခုသော ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေသူများအား စားရင်းစစ်ဝင်ခဲ့သည်။

ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု

 • ၁,၂၁၆,၀၀၀ ကျော်သော ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး ၂၀% သည် ibanking ကို အသုံးပြုသည်။
 • MFIs များမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ပြည်သူပေါင်း ၁၅၇,၅၄၅ ကျော်ကို ငွေကြေး‌ထောက်ပံ့ကာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့သည်။

ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ

Approach

Approach

ရိုးမဘဏ်၏ စီးပွားရေးပုံစံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်ဆိုင်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို နားလည်ရန်နှင့် ပြည့်မီရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Read More
Reporting

Reporting

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဏ္ဍာရေး မဟုတ်သော အစီရင်ခံမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် အောက်ပါစံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

Read More