ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (YRYEA) နှင့် ရိုးမဘဏ် တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုး

News & Activities > Press news

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (YRYEA) နှင့် ရိုးမဘဏ် တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုး

News & Activities > Press news

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (YRYEA) နှင့် ရိုးမဘဏ် တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုး

31 March 2023သတင်းများ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်  ရိုးမဘဏ်နှင့်  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (YRYEA) တို့ ပူးပေါင်းပြီး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ရိုးမဘဏ်ရုံးချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ SME ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ မျိုးဆက်သစ် စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် YRYEA နှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Share this news on