ဆုကြေးမက်လုံးပေး၍ ငွေကြိုတင်လွှဲခိုင်းသည့် လှည့်ကွက်များကို မယုံကြည်ပါနှင့်။