အရင်းအမြစ်မခိုင်မာသည့် လင့်ခ်များအား အလွယ်တကူမနှိပ်မိပါစေနှင့်။