ခန့်မှန်းရလွယ်ကူသော လျှို့၀ှက်နံပါတ်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။